วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551

animationTestRough Idea


                                                      

                   Try to make an animation

I found a program that is freeware so I tried to make an animation from it. It's really rough
though. Ah... the program I use is pencil... it support all three OS. You can try it if you like... have fun..


ไม่มีความคิดเห็น: